Kurz / Náboženstvo pre dospelých


Príslušníci starších generácií si niekedy s ľútosťou povzdychnú, že im sa počas totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné dnes. Kurz Náboženstvo (pre) dospelých chce byť odpoveďou na túto ich túžbu. No chceme ísť ešte ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“ k učeníctvu, t.j. náboženstvu dospelých.

Našim sprievodcom na ceste je Evanjelium podľa Marka. Budeme uvažovať, prečo sa vôbec zaoberať evanjeliom, kto je Ježiš a prečo je taký dôležitý, prečo rozmnožuje chlieb a prečo sa stáva eucharistickým chlebom. Pristavíme sa pri učení Cirkvi o čnostiach a nerestiach, vyskúšame si viaceré metódy čítania Písma, naučíme sa spytovať si svedomie vo svetle Božieho slova. Ale hlavne sa povzbudíme v našom povolaní a poslaní kresťanov.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí, každé trvá približne dve a pol hodiny, vrátane svätej omše. Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá zaznie pri omši v kostole, druhá po nej priamo v kostole alebo v pastoračnom centre. Kurzom vás bude sprevádzať Jozef Možiešik z DKÚ Žilina.

Stretnutia sú voľne prístupné pre všetkých, no pre prihlásených účastníkov máme pripravený aj pracovný zošit so študijnými materiálmi a úlohami a na záver aj certifikát o absolvovaní kurzu.
Aktuálne kurz prebieha alebo sa pripravuje vo farnostiach:
  • Raková, streda 17:30, Kostol narodenia Panny Márie
    • 26.04., 03.05., 10.05., 17.05., 24.05.2023
  • Rajec, utorok 18:00, Kostol svätého Ladislava
    • 25.04., 02.05., 09.05., 16.05., 23.05.2023
Prvý ročník kurzu zatiaľ prebehol vo farnostiach Martin - Sever (13.01.-10.02.2023), Kysucké Nové Mesto (sv. Jakuba, 11.01.-08.02.2023), Žilina - Hájik (07.11.-05.12.2022), Čadca mesto (03.11.-08.12.2022), Skalité (22.09.-27.10.2022) a Považská Bystrica (21.09.-26.10.2022). 
V prípade záujmu radi prídeme aj do vašej farnosti, neváhajte napísať na dku@dcza.sk.


Informácie pre účastníkov a absolventov