Kurz / Náboženstvo pre dospelých

Príslušníci starších generácií si niekedy s ľútosťou povzdychnú, že im sa počas totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné dnes. Kurz Náboženstvo (pre) dospelých chce byť odpoveďou na túto ich túžbu. No chceme ísť ešte ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“ k učeníctvu, t.j. náboženstvu dospelých.

Našim sprievodcom na ceste je Evanjelium podľa Marka. Budeme uvažovať, prečo sa vôbec zaoberať evanjeliom, kto je Ježiš a prečo je taký dôležitý, prečo rozmnožuje chlieb a prečo sa stáva eucharistickým chlebom. Pristavíme sa pri učení Cirkvi o čnostiach a nerestiach, vyskúšame si viaceré metódy čítania Písma, naučíme sa spytovať si svedomie vo svetle Božieho slova. Ale hlavne sa povzbudíme v našom povolaní a poslaní kresťanov.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí, každé trvá približne dve a pol hodiny, vrátane svätej omše. Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá zaznie pri omši v kostole, druhá po nej priamo v kostole alebo v pastoračnom centre. Kurzom vás bude sprevádzať Jozef Možiešik z DKÚ Žilina.

Stretnutia sú voľne prístupné pre všetkých, no pre prihlásených účastníkov máme pripravený aj pracovný zošit so študijnými materiálmi a úlohami a na záver aj certifikát o absolvovaní kurzu.
Aktuálne kurz prebieha alebo sa pripravuje vo farnosti:
  • Rudinská, piatok, 17:00, Kostol Fatimskej Panny Márie
    • 17.05., 24.05., 31.05., 07.06., 14.06.2024
Prvý ročník kurzu zatiaľ prebehol vo farnostiach Skalité, Raková, Rajec, Martin - Sever, Kysucké Nové Mesto (sv. Jakuba), Žilina - Hájik, Čadca mesto, Považská Bystrica, Beluša, Stará Bystrica, Považská Bystrica - Rozkvet, Udiča, Púchov a Bytča. V prípade záujmu radi prídeme aj do vašej farnosti, neváhajte napísať na dku@dcza.sk.