Kurz / Náboženstvo pre dospelých


Príslušníci starších generácií si niekedy s nostalgiou povzdychnú, že im sa v čase totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné v súčasnosti. Občas zaznievajú hlasy, volajúce po akomsi vyučovaní náboženstva pre dospelých. Projekt Náboženstvo (pre) dospelých chce byť odpoveďou na toto volanie. No ako naznačuje slovíčko v zátvore, chceme ísť ešte trochu ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“, k náboženstvu dospelých.

Ako sa uvádza v podtitule (Vykročiť na cestu s Evanjeliom podľa Marka), cieľom prvého kurzu či ročníka je, aby absolventi vykročili na cestu ohlasovania evanjelia. Tomu zodpovedá aj posledná téma (Lévi) i to, že jej súčasťou je odovzdanie Evanjelia.

Podtitul odkazuje aj na Evanjelium podľa Marka, hlavný nástroj, ktorý budeme počas stretnutí používať. No evanjelium nie je žiadna učebnica. Je to svedectvo ľudí, ktorí nás budú sprevádzať jednotlivými stretnutiami, i slovo Nebeského Otca, ktoré vyslovuje o jednorodenom Synovi. Tomu zodpovedajú témy jednotlivých stretnutí.

Náš názov hovorí o vykročení na cestu. Spolu s evanjelistom Markom chápeme toto slovo ako synonymum toho, čo dnes vyjadrujeme výrazom kresťan. Túžime potom aby každý, podobne ako kedysi Bartimej, videl a šiel Ježišom po ceste (Mk 10,52). No za Kristom nikdy nekráčame sami ale v spoločenstve bratov a sestier. Preto sa v našom projekte prelínajú časti, ktoré sú otvorené pre celú komunitu (príhovory pri slávení svätej omše) s časťami, určenými pre prihlásených (stretnutia po omši).

Program

Každým stretnutím nás bude sprevádzať niektorý z protagonistov Markovho evanjelia. Na cestu vykročíme s evanjelistom Markom a stotníkom, ktorý prebodol Ježišov bok. Pri druhom stretnutí sa necháme poučiť Jánom Krstiteľom, i človekom, ktorého Ježiš oslobodil z moci démona. Tretí týždeň budeme pokračovať v doprovode dvoch ťažko chorých, malomocného a ochrnutého. Obaja našli v Ježišovi svoje uzdravenie. O cene chleba nám porozprávajú pohanská žena z Týrskeho Sidonu a neznámy, no o to štedrejší chlapec, vďaka ktorému sa stal veľkolepý zázrak. A kto sú tí poslaní, o ktorých bude reč v poslednej téme? Dúfame, že to budú tí, ktorí úspešne zavŕšia kurz Náboženstvo (pre) dospelých.

Ako v každej správnej škole aj naši (prihlásení) absolventi dostanú na záver vysvedčenie. Pre účastníkov máme pripravené aj študijné materiály, a budú samozrejme aj prázdniny, i domáce úlohy. 

Témy stretnutí

Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá téma zaznie pri svätej omši, druhá na stretnutí po nej.

 1. stretnutie
  • Marek - Prečo sa zaoberať Evanjeliom podľa Marka? (Evanjelium podľa Marka)
  • Longinus - Kto je Ježiš a čo sa môžeme od neho naučiť? (Ježiš, pravý Boh a skutočný človek)
 2. stretnutie
  • Posadnutý - Ako skúmať a formovať svedomie? (Spytovanie svedomia)
  • Ján Krstiteľ - V čom je Ján mocný a Ježiš mocnejší? (Čnosti)
 3. stretnutie
  • Malomocný - Chce ma Ježiš očistiť? (Neresti)
  • Ochrnutý - Kto môže odpúšťať hriechy? (Sviatosť zmierenia)
 4. stretnutie
  • Štedrý neznámy - Odkiaľ zobral Ježiš chlieb? (Eucharistia)
  • Sýrofeničanka - Akú cenu majú omrvinky? (Svätá omša)
 5. stretnutie
  • Bartimej - Vykročiť na cestu učeníka (Učeníctvo)
  • Lévi - Ako nás Ježiš posilňuje a posiela? (Misia)

Kedy a kde?

Najbližšie otvárame kurz vo farnosti:
 • Žilina - Hájik - pondelok 18:00, Kostol Božieho milosrdenstva
  • 07.11, 14.11, 21.11., 28.11., 05.12.2022
 • Čadca - štvrtok 18:00, Kostol sv. Bartolomeja
  • 03.11., 10.11., 24.11., 01.12., 08.12.2022
 • Skalité - štvrtok 17:20, Kostol svätého Jána Krstiteľa
  • 22.09., 29.09., 06.10., 20.10., 27.10.2022
 • Považská Bystrica -  streda 18:30, Kostol Navštívenia Panny Márie
  • 21.09., 28.09., 05.10., 19.10., 26.10.2022
V prípade záujmu môžeme prísť aj do vašej farnosti.

Prihlasovanie

Ak chcete absolvovať kurz celý, je dôležité, aby ste sa prihlásili. Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť aj študijné materiály a samozrejme aj záverečné vysvedčenie. Prihlásiť sa môžete aj vtedy, ak nepatríte do farnosti, v ktorej kurz prebieha.