Kurz / Náboženstvo pre dospelých

Príslušníci starších generácií si niekedy s ľútosťou povzdychnú, že im sa počas totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné dnes. Kurz Náboženstvo (pre) dospelých chce byť odpoveďou na túto ich túžbu. No chceme ísť ešte ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“ k učeníctvu, t.j. náboženstvu dospelých.

Našim sprievodcom na ceste je Evanjelium podľa Marka. Budeme uvažovať, prečo sa vôbec zaoberať evanjeliom, kto je Ježiš a prečo je taký dôležitý, prečo rozmnožuje chlieb a prečo sa stáva eucharistickým chlebom. Pristavíme sa pri učení Cirkvi o čnostiach a nerestiach, vyskúšame si viaceré metódy čítania Písma, naučíme sa spytovať si svedomie vo svetle Božieho slova. Ale hlavne sa povzbudíme v našom povolaní a poslaní kresťanov.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí, každé trvá približne dve a pol hodiny, vrátane svätej omše. Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá zaznie pri omši v kostole, druhá po nej priamo v kostole alebo v pastoračnom centre. Kurzom vás bude sprevádzať Jozef Možiešik z DKÚ Žilina.

Stretnutia sú voľne prístupné pre všetkých, no pre prihlásených účastníkov máme pripravený aj pracovný zošit so študijnými materiálmi a úlohami a na záver aj certifikát o absolvovaní kurzu.
Aktuálne kurz prebieha alebo sa pripravuje vo farnostiach:
  • Púchov, pondelok, 17:30, Kostol Všetkých svätých
    • 08.04., 15.04., 22.04., 29.04. a 06.05.2024
  • Bytča, piatok 18:00, Kostol Všetkých svätých
    • 12.04., 19.04., 26.04., 03.05. a 10.05.2024
Prvý ročník kurzu zatiaľ prebehol vo farnostiach Skalité, Raková, Rajec, Martin - Sever, Kysucké Nové Mesto (sv. Jakuba), Žilina - Hájik, Čadca mesto, Považská Bystrica, Beluša, Stará Bystrica, Považská Bystrica - Rozkvet a Udiča. V prípade záujmu radi prídeme aj do vašej farnosti, neváhajte napísať na dku@dcza.sk.