Prvopiatkové katechézy / VIII. Zapísaní v srdci

Charakteristika:
V katechéze pracujeme s myšlienkou „byť zapísaní v Ježišovom srdci“. Idea vychádza z jedenásteho prisľúbenia ctiteľom najsvätejšieho Srdca: „Tí, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom.“ Katechézu uvedieme príbehom (Hodinky), v ktorom je naratívnym spôsobom vysvetlený význam obrazu „zapísaný v srdci“ a prepojenie s evanjeliom (Jn 17,20-26), s časťou o Ježišovej modlitbe za učeníkov. Premostenie príbehu, evanjelia a prisľúbenia je náplňou druhej časti katechézy (Čo na to Margitka). Katechézu zakončíme modlitbou, prevzatou zo Zadosťučinenia Božskému Srdcu Ježišovmu. Katechéza je súčasťou cyklu prvopiatkových katechéz.

Ako pomôcku môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky.
 • Kľúčové slová: Zapísaní v srdci, prisľúbenie, modlitba, najsvätejšie Srdce
 • Pomôcky: Prezentácia (PPTX, PDF), metodika a pracovný list (PDF).

Úvod

 • V úvode môžete krátko zopakovať význam jednotlivých prvkom symbolu najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Evanjelium

 • Jn 17,20-26, votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 768, č. 7. Prezentácia: SN_02-03.
Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Katechéza

Hodinky

 • SN_04.
Jurkov dedko mal staromódne hodinky. Krásne tikali, no inak neboli veľmi praktické. Každý deň ich bolo treba naťahovať, neboli veľmi presné a nedokázali nič okrem merania času. Juraj obdivoval také tie moderné, ktoré mali svietiaci displej, dokázali počítať kroky, zmerať tep srdca a dali sa použiť namiesto mobilu. Veľmi sa čudoval, prečo si starký nekúpi práve také.
Raz sa na to dedka spýtal. A jeho odpoveď ho prekvapila.
„Tie hodinky sú veľmi, veľmi staré, sú staršie ako ja. Patrili môjmu ockovi, tvojmu pradedovi. To je prvý dôvod, prečo sú pre mňa také vzácne: udržujem si tak spomienku na moju rodinu, ktorá je už v nebi.“
„A druhý dôvod?“ pýtal sa prekvapene Jurko. Dedko hodinky otvoril (boli to také tie prastaré hodinky, navrchu mali kryt, ktorý sa dal otvoriť) a ukázal Jurkovi tajomstvo, ktoré tam bolo skryté. Z vnútornej strany púzdra bol vygravírovaný nápis, ktorý si nikdy nevšimol. Bolo tam napísané meno Alžbeta. A ešte nejaký dátum. Alžbeta sa volala  Jurkova starká, ktorá je už tiež v nebi. A od dedka sa dozvedel, že dátum označuje deň ich svadby. 
„Ocko mi ich dal ako svadobný dar. Nechal do nich napísať meno tvojej starkej a dátum sobáša. Vždy keď sa pozriem na hodinky, poďakujem Bohu za moju manželku. Jej meno mám zapísané v srdci i na hodinkách“, usmial sa.
 • SN_05. 
Jurkov starký mal zapísané meno svojej manželky hlboko v srdci. Vieme to aj podľa toho, že na ňu často myslel pri modlitbe. Vlastne vždy, keď sa pozrel na hodinky, to bola pre neho taká pomôcka. 
Aj Ježiš nás má zapísaných vo svojom srdci. A v modlitbe hovorí o nás Nebeskému Otcovi. Počuli sme o tom v dnešnom evanjeliu:

Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno…  Nech sú tak dokonale jedno… Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja.“ 
VIII. Zapísaní v srdci od používateľa DKU DCZA

Čo na to Margitka?

 • SN_06. V prvej katechéze (I. Volám sa Margitka) sme predstavili svätú Margitu Máriu Alacoque. Margita (vlastne Margitka :-) sa objavu aj v ostatných katechézach. Vždy hovorí v prvej osobe, predstaví niektoré z prisľúbení a prepojí ho s biblickým textom. Pre oživenie môžete túto časť zahrať ako scénku, samozrejme nie počas svätej omše.
Toto evanjelium mám veľmi rada, pripomína mi, že si nás Ježiš nosí vo svojom srdci a túži po tom, aby sme boli s ním tam, kde je on.
 • SN_07. Jedenáste prisľúbenie.
Raz mi povedal, že jeho ctitelia, ktorí rozširujú pobožnosť Božského Srdca, budú zapísaní v jeho Srdci. Hovorí o tom aj jedna modlitba.

Modlitba

 • SN_08-10. V prezentácii je modlitba rozdelená do troch snímkov. Slová  Srdce Ježišovo, srdce, horieť a zapísané sú nahradené obrázkami. Text: Zadosťučinenie Božskému Srdcu Ježišovmu. Modlitebník, s. 127. 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ty horiace ohnisko lásky, buď nám ochranou v živote a závdavkom večnej spásy. Prijmi naše odprosenie a náhradu za naše hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Vlož nám do srdca bázeň voči tebe, aby sme nikdy neodstúpili od teba. Srdce Ježišovo, dobré a milosrdné, buď nám útočiskom v hodine smrti. Buď naším ospravodlivením pred Otcom. Odvráť od nás trest spravodlivého hnevu. Srdce lásky, do teba vkladáme všetku svoju dôveru.
Náš Pán a Spasiteľ, pre tvoju veľkú lásku ťa prosíme: nech sú  naše mená zapísané v tvojom najsvätejšom Srdci. Nech je naším šťastím a našou cťou žiť a mrieť v tvojej svätej službe. Amen.
 • TIP: Modlitba je obsahovo pre malé deti náročná. Rozdajte deťom srdiečka so skrátenou verziou („Náš Pán a Spasiteľ, pre tvoju veľkú lásku ťa prosíme: nech sú  naše mená zapísané v tvojom najsvätejšom Srdci. Amen.“). Povzbuďte ich, aby sa ju modlili každý deň do nasledujúceho prvého piatku. Srdiečko s modlitbou je aj v pracovnom liste.
 • TIP: Ak ste pri predchádzajúcich katechézach pracovali s kartónovým modelom Srdca, po modlitbe môžu doň deti zapísať svoje mená tak, ako je to v prezentácii (SN_05).

Pracovný list

Nájdi na obrázkoch aspoň 10 rozdielov, označ všetko, čo je navyše a dokresli, čo chýba.

Obrázky

https://www.canca.com
https://easydrawingguides.com/how-to-draw-a-sacred-heart/
https://ateliecoloriz.blogspot.com/2011/12/desenhos-para-colorir-jesus.html