Advent 2023 / Adventné hodiny

Advent je ako čakanie na vlak. Je mnoho spôsobov, ako môže človek využiť čas, ktorý mu ešte zostáva do príchodu (latinské slovo adventus znamená príchod). A veľa tiež závisí aj od toho, koho príchod očakávame. Tak či onak, kto čaká, sa čas od času pozerá na hodiny. 

Hodiny sú pekným symbolom pre advent. Najmä pre tých, ktorí chcú čas do Príchodu využiť čo najlepšie. Tých pozývame prežívať tohtoročný advent ako čas bdenia, obrátenia, radosti a nádeje.

Ponúkame vám štyri katechézy, inšpirované evanjeliovými textami adventných nedieľ v liturgickom roku B. Ku každej sú k dispozícii metodické pokyny, pracovný list, prezentácia a plagát s adventnými hodinami (plagát využijete aj pri katechéze Adventný čas. Katechézy môžete použiť v rodinách, na stretkách malých skupín, či ako námet na homíliu pri svätej omši za účasti detí.