Duchovné cvičenia / Rodinkovo, apríl 2024

V Rodinkove (Dom prijatia pre rodiny) sa v požehnanom veľkonočnom čase oktávy 5-7. apríla 2024 uskutočnili duchovné cvičenia učiteľov náboženskej výchovy. Prednášajúcim bol Jozef Možiešik, riaditeľ DKU Žilinskej diecézy. Témou duchovných cvičení bolo "Darované ticho". Okrem samotných prednášok účastníci aktívne pracovali so Svätým písmom i s textami známeho českého pesničkára Pavla Helana

Súčasťou programu bola moderovaná adorácia, každodenná sv. omša, priestor na svätú spoveď a duchovný rozhovor. Vrcholom bola nedeľná svätá omša, pri ktorej sme si uctili i obraz božieho milosrdenstva, ako  žiadal pán Ježiš v zjavení sestru Faustínu. 

Touto cestou chceme úprimne vyjadriť našu vďačnosť nášmu nebeskému Otcovi za požehnaný čas  a nášmu p. riaditeľovi Jožkovi za veľmi kvalitné a duchovne hlboké exercície. S úctou a vďačnosťou ostávajú katechétky a katechéti.

Vlado Fuljer, učiteľ NAV, Žilina

Účastníci duch. cvičení v Rodinkove 5-7.4. 2024. foto Ľudmila Mušková

Komentáre