Špeciál / Pôstny špeciál 2022

Inšpirácie pre katechézu vo farnosti a školské vyučovanie náboženstva

Pôstna cesta

Spolu na ceste. Pôstne putovanie od Popolcovej stredy po Palmovú nedeľu. Pomôcka sa dá využiť ako jednoduchá hra, v ktorej si rodina zasúťaží, alebo ako každodenná inšpirácia na pôstne obdobie. Na každý deň pôstneho obdobia obrázok s myšlienkou k dennému evanjeliu.

Pôstna cesta nevesty. Počas pôstu si pripomenieme, že všetci kresťania spolu sme Ježišovou nevestou a kráčame na nebeskú svadobnú hostinu. A musíme sa postarať o svadobné šaty...

Beriem kríž s Ježišom. Symbolom a centrom pôstneho obdobia je kríž, ktorý za nás všetkých Ježiš vyniesol na Kalváriu a obetoval na ňom svoj život, aby nám otvoril bránu do neba. Pripojme sa teda k Ježišovi na jeho ceste s krížom na Kalváriu.

Pôstny kalendár Pápežských misijných diel.

Katechéza dospelých

Pôstny itinerár. Pôstne katechézy, ktoré si kladú za cieľ uvádzať do liturgie slova nedieľ pôstneho obdobia. Budeme sa zaoberať predovšetkým evanjeliami, sledujúc líniu kto je Ježiš, čo sa od neho môžeme naučiť a ako ho máme nasledovať. Zároveň sa zameriame na spojitosť s vybranými prvkami Veľkonočnej vigílie. Texty katechéz zverejníme priebežne.

Spoločne na ceste. Biblické katechézy k témam synodálnych konzultácií. Témy: Spoločníci na ceste, Počúvať, Hovoriť, Sláviť.

Biblické katechézy na nedeľu. Biblické katechézy k témam nedeľných evanjelií.

Katechéza detí

Nedeľné katechézy pokračujú aj v Pôstnom období.

Pracovné listy na nedeľu, vhodné pre tretiakov a starších.

Pôstne aktivity

Námety na Pôstne obdobie z DKC Brno.

Ježišovo srdce - Pôstna aktivita 2022. Každý pôstny týždeň účastníci aktivity dostanú obrázok postavy, ktorá sprevádzala Pána Ježiša na krížovej ceste a dozvieme sa, aké bolo srdce tejto postavy.

Pracovné listy na Popolcovú stredu a Svätý týždeň.

Krížová cesta v prezentáciách.