Špeciál / Pôstny špeciál 2023

Na tohtoročné Pôstne obdobie sme zhromaždili viacero námetov pre a pomôcok pre tých, ktorí sa vo farnostiach venujú katechéze. Nájdete tu inšpirácie pre katechézu dospelých, katechézu v rodine a vo farnosti. Ďalšie inšpirácie nájdete aj v článku o pomôckach pre katechézu.

Katechéza dospelých

Spolu kráčať Pôstnym obdobím. Cyklus katechéz na evanjeliá pôstnych nedieľ v roku A. Katechézy možno použiť v rámci prípravy farského spoločenstva na Veľkú noc či už ako podklad pre stretnutia dospelých v menších skupinách alebo ako inšpirácia pre homíliu. Súčasťou materiálu je metodika s poznámkami pre katechézu v skupinách, prezentácia a podnety pre činnú odozvu počas týždňa.

Ikona a obraz. Na každý týždeň pôstneho obdobia vám ponúkame čítanie ikony alebo obrazu, zobrazujúceho posolstvo nedeľného evanjelia.

Šelinga, J.,  Svetlo v službe života. V publikácii nájdete námety na katechézy na aj témy pôstnych evanjelií: Ježiš nás učí zdolávať tri najväčšie pokušenia (s. 47, I. pôstna nedeľa), Ježišovo majstrovstvo budovania vzťahov (s. 29, III. pôstna nedeľa) a Nestačí modliť sa, keď sa modlíš (s. 41, sobota v III. pôstnom týždni). Publikácia je k dispozícii aj na DKÚ. Ku každej téme je pripravená aj krátka videokatechéza.

Špeciál - Pôstny špeciál 2023 od používateľa DKU DCZA

Cesta pôstu s Ježišom. Aktivita vychádza z nedeľných evanjelií Pôstneho obdobia (rok A). Z každého je vybraný jeden verš, na základe ktorého plnia žiaci úlohu na daný týždeň. Úloha je v textovej časti, evanjelium sa môže prečítať celé, alebo sa prerozpráva (v prípade mladších žiakov napríklad pri Samaritánke je to vhodnejšie). Mladší žiaci (1.-6. roč.) majú k tomu plagát cesty, okrem úlohy na týždeň, majú aj zadania na jednotlivé dni. Po splnení zadania si príslušné políčko so značkou vymaľujú.  Starší žiaci (7.-9. roč.) majú len obrázky a text úlohy.

Pôstna cesta nevesty. Počas pôstu si pripomenieme, že všetci kresťania spolu sme Ježišovou nevestou a kráčame na nebeskú svadobnú hostinu. A musíme sa postarať o svadobné šaty...

Ježiš dáva vodu života. Zaujímavá aktivita DKC Brno. Súčasťou sú námety na aktivity na každý pôstny týždeň, obrázky, kartičky pre deti aj pre dospelých. Materiály sú zverejnené aj vo formáte docx, v prípade potreby si ich možno ľahko preložiť.

Beriem kríž s Ježišom. Symbolom a centrom pôstneho obdobia je kríž, ktorý za nás všetkých Ježiš vyniesol na Kalváriu a obetoval na ňom svoj život, aby nám otvoril bránu do neba. Pripojme sa teda k Ježišovi na jeho ceste s krížom na Kalváriu.

Pôstny skutkovník. Overená klasika - obrázok kríža s Ježišovým srdcom, tŕňovou korunou a množstvom ďalších prvkov. Deti postupne vymaľúvajú jednotlivé časti podľa toho, ktorú aktivitu sa im v ten deň podarilo splniť. Činnosti: ranné modlitby, večerné modlitby, svätá omša, sväté prijímanie, dobré skutky, krížová cesta.

Bolestný ruženec. Knižka s tajomstvami Bolestného ruženca. a s modlitbami jednotlivých desiatkov. Ku každému desiatku je pripravený obrázok na samolepke a ku každému tajomstvu je pripojená strana, ktorá sa dá odstrihnúť a táto strana je pôstny skutkovník. Každý pôstny týždeň môžu deti pracovať na aktivitách modlitby, konania dobra a pôstu. Pre menšie deti bude zaujímavá druhá strana, ktorá je omaľovánkou.

Rodinné katechézy. Katechézy na nedeľné evanjeliá, vhodné aj ako inšpirácia pre homíliu pri svätej omši za účasti detí. Plus pracovný list a prezentácia.

Pracovné listy pre deti. Biblické pracovné listy s nedeľným evanjeliom a úlohami.

Pôst v rodine - Znovu objavujeme krst. Cieľom aktivity je prežiť vo farnosti spolu s deťmi Pôstne obdobie ako príležitosť znovuobjavenia daru krstu, jeho veľkosti a krásy. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že skrze krst patríme do veľkej rodiny Božích detí a máme vydávať radostné svedectvo o svojej viere.
Bolestný ruženec 2023. Kniha s tajomstvami bolestného ruženca a s modlitbami jednotlivých desiatkov. Ku každému desiatku je pripravený obrázok na samolepke a ku každému tajomstvu je pripojená strana, ktorá sa dá odstrihnúť a táto strana je pôstny skutkovník. Každý pôstny týždeň môžu deti pracovať na aktivitách modlitby, konania dobra a pôstu. Pre menšie deti bude zaujímavá druhá strana, ktorá je omaľovánkou.