Synoda / Spoločne na ceste

Pápež František nás vyzval, aby sme vykročili synodálnu cestu a spoločne uvažovali o tom, ako spolu kráčame ako Cirkev. V spolupráci s vybranými farnosťami sme pripravili projekt Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť, v rámci ktorého diskutovať o témach Synody o synodalite. Okrem synodálnych diskusií vo farnosti organizujeme stretnutia aj pre učiteľov náboženstva a ďalšie skupiny, vrátane online stretnutí.

Stretnutia vo farnostiach začínajú slávením svätej omše s prosbou o požehnanie pre farnosť a s príhovorom o synodalite. Po nej pokračujeme rozhovorom o synodálnych otázkach.

Miesto / témaI. SpoločníciII. PočúvaťIII. HovoriťIV. SláviťDeň / čas
 Višňové 04.02.2022 25.02.2022   PI 18:00
 Bytča 28.01.2022 18.02.2022 11.03.2022 20.05.2022 PI 18:00
 Dolný Hričov 13.12.2021 20.12.2021 31.01.2022 07.02.2022 PO 18:00 
 Považská Teplá 16.12.2021 23.12.2021 19.05.2022 26.05.2022 ŠT 18:00
 Kotešová 11.02.2022    PI 18:00
 Žilina - Hájik 10.02.2022    ŠT 16:30
 Sv. Jakuba KNM 30.03.2022 27.04.2022 25.05.2022  ST 17:00
 Spojená škola sv.  Jozefa, Turzovka   23.05.2022  PO 13:30
 CSS Letokruhy 30.05.2022   PO 14:00
 Online / ZOOM 07.12.2021 18.01.2022 22.02.2022  UT 17:30      

Dekanátne rekolekcie učiteľov náboženstva, téma III. Hovoriť

  • Žilina, 14.03.2022, 16.03.2022, 17.03.2022
  • Bytča, 22.03.2022
  • Turzovka, 23.03.2022
  • Ilava, 29.03.2022

Témy stretnutí

Pri stretnutiach diskutujeme nad jednotlivými synodálnymi otázkami.

  • I. Spoločníci na ceste. Na podklade evanjeliového rozprávania o uzdravení Bartimeja uvažujeme, kto sú naši spoločníci na ceste viery.
  • II. Počúvať. Príbeh Emauzských učeníkov je pre nás príkladom aktívneho počúvania i spytovaním svedomia, pri ktorom sa pýtame ako sú vypočutí laici, najmä ženy a mladí ľudia, či ako pozorne počúvame tých, ktorí sú na periférii.
  • III. Hovoriť. Rozprávanie o uzdravení hluchonemého je východiskom pre naše uvažovanie o tom, ako sme pripravení vziať si slovo či čo nám hovoriť odvážne, úprimne a zodpovedne v našej farnosti, Cirkvi či spoločnosti.
  • IV. Sláviť. Spoločne kráčať je možné len vtedy, keď sa to zakladá na spoločnom slávení Božieho slova a Eucharistie. Pri štvrtej téme diskutujeme o tom, ako modlitba a liturgické slávenie reálne inšpiruje a usmerňuje naše spoločné kráčanie v našom spoločenstve.