Špeciál / Pôstny špeciál 2024

Vybrané inšpirácie pre katechézu dospelých, katechézu v rodine a vo farnosti na Pôstne obdobie 2024.

Katechéza dospelých

  • Pôstny plán. Cyklus pôstnych katechéz. Na každú pôstnu nedeľu vám ponúkame dve katechézy. Prvá je zameraná konkrétnu formu pôstu a možno ju využiť aj ako námet na homíliu. Druhá je vhodnejšia pre stretnutie v menšej skupine. Ku každej je k dispozícii metodický materiál s pokynmi pre vedúceho a prezentácia. Katechézy sú inšpirovaní biblickými a liturgickými textami pôstnych nedieľ.
  • Pôstna duchovná obnova. Duchovná obnova je príležitosťou putovať púšťou a vystúpiť na vrch premenenia, aby sme opäť zachytili Otcov hlas "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho" (Mk 9,7). Je pozvaním k pôstu očí, uší, úst, rúk a nôh. Nie preto, aby sme pôstom niečo stratili. Preto, aby sme získali.

Pomôcky a inšpirácie pre katechézu detí

  • SmartPôst. Pôstna aktivita pre deti a mládež, môžete ju využiť vo farnosti alebo v škole. Úvodná katechéza s prezentáciu, plus pracovný list, zamyslenie a úlohy na každý týždeň pôstneho obdobia.
  • Obnova. Cyklus pôstnych rodinných katechéz, inšpirovaných evanjeliami pôstnych nedieľ v roku B. Metodický materiál, prezentácia a pracovný list. Vhodné aj ako inšpirácia pre homíliu pri svätej omši za účasti detí.
  • Svätý týždeň. Mapa Jeruzalema, prechádzame udalosťami, ktoré sa odohrali vo Svätom týždni (vstup Ježiša do mesta, posledná večera, zajatie, vypočúvanie, ...), deti si to môžu vyhľadávať vo Svätom písme a zapisovať súradnice, alebo iba názvy, vo verzii pre starších sú aj symboly, ktoré si deti na jednotlivé miesta lepia.
  • Pripraviť pôdu rozsievačovi. Zaujímavá aktivita DKC Brno. Súčasťou sú námety na aktivity na každý pôstny týždeň, obrázky, kartičky pre deti aj pre dospelých. Materiály sú zverejnené aj vo formáte docx, v prípade potreby si ich možno ľahko preložiť a upraviť.
  • Beriem kríž s Ježišom. Symbolom a centrom pôstneho obdobia je kríž, ktorý za nás všetkých Ježiš vyniesol na Kalváriu a obetoval na ňom svoj život, aby nám otvoril bránu do neba. Pripojme sa teda k Ježišovi na jeho ceste s krížom na Kalváriu. Pôstna aktivita KPKC.
  • Krížová cesta pre deti v rodine. Z kociek postavíte horu, na kamene nalepíte obrázky zastavení, počas modlitby kamene kladiete na horu. 
  • Obrázky Krížové cesty a udalosti Svätého týždňa. zdroj: joyintheireyes.wordpress.com, TheCatholicKid.com, deti.vira.cz
  • Forty for you. Projekt pre mládež z dielne Združenie mladých Laura, denné krátke zamyslenia a úlohy (po zverejnení doplníme).