Špeciál / Cezročný špeciál 2022#1

Milí priatelia v katechetickej službe, prehľadali internet a zozbierali pre vás niekoľko podnetov pre katechézu a vyučovanie náboženstva. Cezročný špeciál je rozdelený na štyri časti a nájdete v ňom inšpirácie pre slávenie Nedele Božieho slova, podnety k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, katechézy k témam synodálnej cesty a zopár námetov k online pastorácii.

■ Stiahnuť špeciál: PDF ■ CANVA