Špeciál / Adventný špeciál 2023

Milí priatelia v katechetickej službe, blíži sa advent a tak sme prehľadali internet a zozbierali pre vás podnety pre katechézu a vyučovanie náboženstva. 

Pre deti...
 • Adventný čas. Adventná aktivita pre deti, prispôsobená aj pre hodinu náboženstva.
 • Evanjelium pre detské oči. Ponúkame vám súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle B. Obrázky sú vhodné pre menšie deti.
 • Adventné sviece. Katechéza popisujúca význam adventu a adventných sviec, príprava na sviatky narodenia Pána. zdroj: katecheza.marianky.sk
 • Postavy v Betleheme. Pracovné listy pre deti - Panna Mária, Jozef, anjeli, pastieri. zdroj: katecheza.marianky.sk
 • Adventná krížovka
 • ADV1, ADV2, ADV3, ADV4 - pracovné listy na adventné nedele z roku B, zo stránky katecheza.marianky.sk
 • Adventný stromček. zdroj: Prežívame Liturgický rok I., Vydavateľstvo Michala Vaška: Prešov, 1999, úprava do el.verzie L. Cvacho
 • Zapáľme sa pre Vianoce. Adventná aktivita pre rodiny s deťmi. Ponúka námety, ako spoznať samých seba, nájsť si čas na svoju rodinu, modlitbu aj na pomoc druhým.
Pre farnosť...
 • Adventné hodiny. Cyklus nedeľných katechéz pre rodiny, vhodné aj ako inšpirácia pre homíliu pri svätých omšiach za účasti detí.
 • Ježiš - Svetlo. Biblická katechéza o advente.
 • Adventná ponuka DKÚ Spiš. Katechetický úrad Spišskej diecézy ponúka materiály pre Roráty 2023 (Staviteľ sv. František) a skladací 3D Betlehem. Ďalšie katechézy nájdete v sekcii Advent.
 • Katechetické ozveny 02/2023-2024. Viacero podnetov nájdete aj v aktuálnom čísle online časopisu pre katechétov.
Pre mládež...

Ďalšie inšpirácie nájdete aj v adventných špeciáloch 2022 a 2021.