Špeciál / Adventný špeciál 2022

Milí priatelia v katechetickej službe, blíži sa advent a tak sme prehľadali internet a zozbierali pre vás podnety pre katechézu a vyučovanie náboženstva. Námety sú rozčlenené podľa veku do štyroch okruhov.

Pre deti...

  • Advent 2022 / Dar. Aktivita je určená pre rodiny, no poslúži aj ako inšpirácia na homíliu pri svätej omši za účasti detí v advente. Súčasťou programu je plagát pre rodiny, katechéza, kvíz a obrázok na každú nedeľu.
  • Evanjelium pre detské oči. Ponúkame vám súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle A. Obrázky sú vhodné pre menšie deti.
  • Zapáľme sa pre Vianoce.  Adventná aktivita pre rodiny s deťmi. Ponúka námety, ako spoznať samých seba, nájsť si čas na svoju rodinu, modlitbu aj na pomoc druhým.
  • Od raja po Betlehem. Farebný plagát s nálepkami pre deti. Na voľné políčka si deti doplnia jednotlivé postavy zo Starého zákona a Nového zákona. Ku každej postave je pripravený text katechézy (príhovor).
  • Čas sa naplnil. Každý deň Adventu sa deti zoznámia s jednou biblickou postavou, ktorá je spätá so životom Ježiša Krista, resp. so starozákonným proroctvom, ktoré poukazuje na Kristov príchod, prečítajú si vybrané texty zo Svätého písma s oboznámia sa s posolstvom. Pre ľahšie pochopenie posolstva textu či života biblickej postavy na nich čaká konkrétna aktivita.
  • Adventný špeciál 2021. Ďalšie zaujímavé ponuky nájdete aj v našom adventnom špeciáli z minulého roku.

Pre žiakov...

Pre dospelých...

  • Náboženstvo pre dospelých. Kurz je príspevkom ku katechéze dospelých a je koncipovaný tak, aby bol maximálne otvorený a dostupný pre čím viacerých. Pozostáva z desiatich tém, rozčlenených do piatich stretnutí. Prvá téma odznie vždy pri namiesto homílie pri slávení svätej omše, táto časť je otvorená pre všetkých. Druhá nasleduje po svätej omši a je prednostne určená pre tých, ktorí sú do kurzu prihlásení. Pre nich je pripravený aj pracovný zošit so zhrnutím tém a so samostatnou prácou na celý týždeň.
  • Animátori birmovancov. Aj v tomto školskom roku ponúkame farnostiam duchovnú obnovu pre animátorov birmovancov. Program pozostáva z dvoch katechéz, moderovanej modlitby za birmovancov a slávenia svätej omše s požehnaním animátorov.

Direktórium pre katechézu...

Adventný špeciál 2022 od používateľa DKU DCZA