Aktuality

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70. krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not).
   
 • Časopis Rebrík

  Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
  Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky 
  www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

 • Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len "POP") boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

   

  Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

   

  Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2016/2017.

   

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

   

 • Jubilejné stretnutie katechétov v Nitre

  Pripomíname si 20. výročie od ukončenia štúdia teológie prvých katechétov. 

  DKÚ Nitra v spolupráci s DKÚ Žilina organizujú jubilejné stretnutie katechétov, ktorí ukončili štúdium v Teologickom inštitúte Nitra v rokoch 1995 a 1997.

  Prosíme o spoluprácu všetkých katechétov, aby nám pri organizovaní stretnutia pomohli. Ak ste v kontakte s katechétmi mimo školskej katechézy, na dôchodku, alebo v iných diecézach, prosíme o odovzdanie informácií o stretnutí.

  Pozvánka s programom

  Elektronické prihlasovanie

  Zoznam prihlásených: 

  Anna Adamová Žilinská diecéza
  Emília Badurová Žilinská diecéza
  Mária Betinská Žilinská diecéza
  Alica Čelková Žilinská diecéza
  Anna Čelková Žilinská diecéza
  Terézia Červencová Žilinská diecéza
  Ján Daniš Žilinská diecéza
  Marcela Dolovacká Žilinská diecéza
  Terézia Drábiková Žilinská diecéza
  Marcela Ďuratná Žilinská diecéza
  Ľubica Englártová Žilinská diecéza
  Božena Frátriková Žilinská diecéza
  Emília Friščáková Žilinská diecéza
  Mária Fujačková Žilinská diecéza
  Drahomíra Gendiarová Žilinská diecéza
  Jozefína Gladišová Žilinská diecéza
  Emil Hákač Žilinská diecéza
  Alica Harišová Žilinská diecéza
  Marta Harmečková Žilinská diecéza
  Ondrej Holienčík Žilinská diecéza
  Helena Hujová Žilinská diecéza
  Janka Chabadová Žilinská diecéza
  Miriam Janegová Žilinská diecéza
  Milan Jánoš Žilinská diecéza
  Oľga Kleinová Žilinská diecéza
  Mária Kotlasová Žilinská diecéza
  Anton Krajčík Žilinská diecéza
  Anna Krellová Žilinská diecéza
  Eva Letková Žilinská diecéza
  Jana Matejičková Žilinská diecéza
  Anna Mrázová Žilinská diecéza
  Alžbeta Pešková Žilinská diecéza
  Jana Plačková /rod. Pantoková/ Žilinská diecéza
  Renata Rešová Žilinská diecéza
  Janka Rybáriková Žilinská diecéza
  Kája Smrekovská Žilinská diecéza
  Monika Srýčková Žilinská diecéza
  Marta Stanková Žilinská diecéza
  Mária Ščuriková Žilinská diecéza
  Terézia Šmídová Žilinská diecéza
  Adriana Šterdasová Žilinská diecéza
  Elena Tvrdá Žilinská diecéza
  Anna Veselá Žilinská diecéza