Celodiecézny katechetický deň 31. august 2018 /archív/

 

Pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na Celodiecézny katechetický deň - Veni Sancte.

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

 

Program:

09:00 h Slávnostná svätá omša - Mons. ThLic. Marek Hriadeľ - generálny vikár

10:00 h Prednáška - ThLic. Jozef Šoška

11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie

 

 

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy