Milosrdne - Domov /siedma katechéza/

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk zverejnila siedmu katechézu v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva.

Katechéza sa skladá z piatich častí:

Listy mladým píšu kňazi alebo zasvätené osoby, ktoré v hľadaní oázy milosrdenstva nechcú kráčať púšťou sami... Dominikán Bruno Donoval OP, biblista František Trstenský, kňazi ponorení do služby mladým Juraj Karcol, Karol Vallo, Peter Mihálik a Milan Zaleha, popularizátor Teológie tela Róbert Neupauer a rehoľné sestry Siarda Peticová z Kongregácie sestier premonštrátok a Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev.

Z Písma je rubrika s úryvkami zo Svätého Písma k objavíme milosrdného samaritána, márnotratného syna, cudzoložnicu, ktorú Ježiš ochráni pred kameňovaním, stratené ovce aj drachmy a mnohé ďalšie poklady Písma...

Aktivity
 obsahujú podrobne rozpracované originálne nápady na stretká a hodiny náboženstva. Je to jedna z najcennejších metodických častí týchto katechéz, pretože všetky aktivity vznikajú špeciálne ku listom Milosrdného roka.

Z prameňa milosrdenstva
 sú citáty z Denníčka sestry ktoré pripravujeme spolu so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Piktogram tejto časti katechéz pripomína časť loga Svetových dní mládeže v Krakove, symbolizujúci prúdy vytekajúce z Ježišovho srdca – symbol milosrdenstva. Je to spoločný výtvarný prvok Milosrdného roka a SDM.

Adorácia
 je úplne nová časť katechéz. Obsahuje pripravené zamyslenia, texty z Písma, modlitby, prosby a piesne na eucharistickú adoráciu.

Akronym MILOSRDNE je zložený zo začiatočných písmen deviatich slov, ktoré sú názvami našich deviatich katechéz Milosrdného roka. Zverejníme ich vždy na konci mesiaca.

SIEDMA katechéza pod názvom „Domov“ je k dispozícii /klikni na obrázok/.M ako Matka /29. 9. 2015/
ako Ilúzia /27. 10. 2015
ako Liek /24. 11. 2015/
O ako Odpustenie /22. 12. 2015/
ako Stôl /26. 1. 2016/
R ako Radosť /23. 2. 2016/
D ako Domov /29. 3. 2016/
N ako Náklonnosť /26. 4. 2016/
E ako Evanjelium /31. 5. 2016/


Zdroj:
www.svetovednimladeze.sk