Vzdelávanie

 • Pracovné stretnutie riaditeľov, duchovných správcov a školských kaplánov katolíckych škôl Žilinskej diecézy

  Termín:

  19. január 2017

  Miesto:

  Farský kostol Všetkých svätých, Nám. slobody 563, Púchov

  Cirkevná základná škola sv. Margity, Nám. slobody 562, Púchov

  Program: 

  09:00 Svätá omša - Mons. Tomáš Gális, žilinský biskup

  10:00 Vyučovanie katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy - Mgr. Ľuboš Bytčánek

  11:00 Kontrola plnenia úloh a záverov - Ing. Mgr. Miriam Janegová

  13:00 Obed + prehliadka školy

 • Metodicko-formačné stretnutie začínajúcich pedagogických zamestnancov v školskom vyučovaní NBV/KNB

  Po udelení novej kánonickej misie pozývame začínajúcich v školskom vyučovaní NBV/KNB na metodicko-formačné stretnutie.

  Stretnutie sa uskutoční 11. októbra 2016 (utorok) v zasadačke Diecézneho katechetického strediska ulica Jána Kalinčiaka v Žiline.

  Začiatok stretnutia je o 08,30 hod.

  Na stretnutie boli 04. októbra odoslané pozvánky.

  Prosíme o potvrdenie účasti na tomto stretnutí na e-mail dkuzilina@gmail.com do 07. októbra 2016.

   

 • Metódy čítania Biblie s porozumením - aktualizačné vzdelávanie

   - program vzdelávania /klikni/,

  Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania. Do programu kontinuálneho vzdelávania sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky /klikni/.

   

  Prvé kolo vzdelávania v Žiline: 14. - 15. október 2016 v priestoroch Diecézneho centra, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

  Foto /klikni/